Over Stichting Tarahum

Over Stichting Tarahum

Onze visie

Een prominente liefdadigheidsinstelling zijn door het uitdragen van de islamitische boodschap van genade voor en barmhartigheid met de armen, behoeftigen en zwakkeren die dit het hardst nodig hebben in de samenleving, om zo hun eer, vrijheid en hoop te herstellen.

Onze missie

 • Promoten van het religieuze bewustzijn van onderlinge saamhorigheid.
 • Uitdragen van de waarde van liefdadigheidswerk en maatschappelijke inzet in de samenleving.
 • Verbeteren van de levensstandaard voor behoeftigen en mensen met een laag inkomen
 • Bieden van perspectief op een betere toekomst

Onze kernwaarden

 • Loyaliteit: aan Allaah, onze Schepper op de eerste plaats, en daarna aan onze samenleving en de mensen om ons heen.
 • Goede omgang: “Ga met de beste manieren om met de mensen”, “Heb voor de mensen datgene lief wat je ook voor jezelf liefhebt”.
 • Bekwaamheid: “Allaah houdt ervan dat als iemand van jullie wat doet, dat hij het bekwaam doet.”
 • Toewijding: aan de islamitische normen en waarden in wat wij doen en laten.
 • Samenwerking: met onze leden, donateurs en maatschappelijke en religieuze instellingen om gezamenlijk succes te behalen en doelstellingen te realiseren.
 • Transparantie: duidelijkheid en openheid van zaken op alle niveaus.

Onze boodschap

We werken samen met onze leden en donateurs om hulp te bieden aan de behoeftigen, en om de geest van broederschap en sociale solidariteit te verspreiden, die is afgeleid van de islamitische principes, de menselijke waarden en onze samenleving.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: M. Bendaoud
 • Penningmeester: O. Moudou
 • Secretaris: N. Bouazza

Beloningsbeleid

Het bestuur en de medewerkers bestaat uit vrijwilligers, die geen enkele aanspraak maken op enig salaris, bezoldiging of onkostenvergoeding.

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers die onze missie en visie delen en daar graag een bijdrage aan willen leveren. Afhankelijk van de aard van het project worden vrijwilligers in Marokko of Nederland gevraagd om een helpende hand te bieden.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
het (doen) opzetten van liefdadigheidsprojecten ten behoeve van het -ondersteunen van armen en minderbedeelden in binnen- en buitenland, met de eerste focus op de primaire levensbehoeften, doch zonder zich hiertoe te beperken, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling Beleidsplan

Het ondersteunen van zoveel mogelijk armen en behoeftigen die niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Dat kan zijn in de vorm van voedselhulp, noodzakelijke medische zorg, watervoorziening en scholing.

Ons werkgebied is in beginsel Nederland en Marokko, met de ambitie om dit uit te breiden naar behoeftige regio’s.

Financiën

Wij werven donaties uit onze gemeenschap door het gebruiken van ons sterke netwerk op whatsapp, social media en via de website.

Donaties bestaan uit:

 • Algemene aalmoezen.
 • Zakaat Al-Fitr (einde ramadan).
 • Zakaat Al-Maal (jaarlijkse individuele verplichting).
 • Boetedoening voor verbroken eden.
 • Compensatie voor niet vasten tijdens de ramadan
 • Projectmatige collectes
 • Werven van vaste donateurs.