Over ons

Wie zijn wij?

Stichting Tarahum heeft als visie om een prominente liefdadigheidsinstelling te zijn door het uitdragen van de islamitische boodschap van genade voor en barmhartigheid met de armen, behoeftigen en zwakkeren die dit het hardst nodig hebben in de samenleving, om zo hun eer, vrijheid en hoop te herstellen.

En dit willen wij behalen door:

  • Het promoten van het religieuze bewustzijn van onderlinge saamhorigheid;
  • Het uitdragen van de waarde van liefdadigheidswerk en maatschappelijke inzet in de samenleving;
  • Het verbeteren van de levensstandaard voor behoeftigen en mensen met een laag inkomen en;
  • Het bieden van perspectief op een betere toekomst.

Wat doen wij?

Wij werven donaties uit onze gemeenschap door het gebruiken van ons sterke netwerk op whatsapp, social media en via de website.

Donaties bestaan uit:

  • Algemene aalmoezen (sadaqa);
  • Zakaat Al-Fitr (aan het einde van de maand Ramadan);
  • Zakaat Al-Maal (jaarlijkse individuele verplichting);
  • Boetedoening voor verbroken eden;
  • Compensatie voor niet vasten tijdens de ramadan;
  • Projectmatige collectes en;
  • Het werven van vaste donateurs.

Onze kernwaarden

Loyaliteit

Toewijding

Goede omgang

Samenwerking

Bekwaamheid

Transparantie

” We werken samen met onze leden en donateurs om hulp te bieden aan de behoeftigen, en om de geest van broederschap en sociale solidariteit te verspreiden, die is afgeleid van de islamitische principes, de menselijke waarden en onze samenleving. “

Onze doelstelling

Stichting Tarahum heeft als doel het (doen) opzetten van liefdadigheidsprojecten ten behoeve van het ondersteunen van armen en minderbedeelden in binnen- en buitenland, met de eerste focus op de primaire levensbehoeften, doch zonder zich hiertoe te beperken, alles in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast willen wij zoveel mogelijk armen en behoeftigen die niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien ondersteunen. Dat kan zijn in de vorm van voedselhulp, noodzakelijke medische zorg, watervoorziening en scholing.

Ons werkgebied is in beginsel Nederland en Marokko, met de ambitie om dit uit te breiden naar behoeftige regio’s.