Project Waterputten

Waterput #32
Waterput #32

Help ons mee met de inzameling voor waterputten. Het leveren van een bijdrage is een liefdadigheid die nog zal voort bestaan na jouw overlijden, oftewel Sadaqaa Jariyaah.

De kosten van een volledige waterput bedragen €1500,-.

De profeet ﷺ zei: Wanneer de mens sterft houden zijn daden op, behalve drie (zaken): Een doorlopende liefdadigheid, Kennis waar andere profijt van hebben, Of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.
– Overgeleverd door Muslim

Deze inzameling is gesloten.

Moge Allah jullie Rijkelijk Belonen voor jullie bijdrage!