Project Noodhulp

Help Yassin
Help Yassin

Broeder Yassin heeft het moeilijk en wij willen hem een steuntje in de rug geven…

Streefbedrag: € 2000
Behaalde bedrag: € 2000

Deze inzameling is gesloten.

Moge Allah jullie Rijkelijk Belonen voor jullie bijdrage!