Project Noodhulp

Help Imad
Tarahum logo
Help Imad

De ziektekosten lopen op voor onze kleine Imad en zijn vader die zelf ook deels verlamd is en dus niet kan werken. Help jij mee?

Streefbedrag: € 1500
Behaalde bedrag: € 1500

Deze inzameling is gesloten.

Moge Allah jullie Rijkelijk Belonen voor jullie bijdrage!