Project Moskeeën

Bouw moskee in Suriname (Paramaribo)
Bouw Moskee Suriname (Paramaribo)

ASSUNNAH SURINAME – Bouw Moskee Suriname (Paramaribo) Benut deze ultieme kans om een doorlopende aalmoes te geven voor het bouwen van een moskee in Suriname.

Streefbedrag: €250.000,- https://bunq.me/MoskeeSuriname

Streefbedrag: € 250000